Tietoa minusta

Olen koulutukseltani psykodynaaminen psykoterapeutti, Master of Science sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Minulla on pitkä työhistoria eri työtehtävissä lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoidossa ja -kuntoutuksessa. Tarjoan pitkäkestoista psykodynaamista psykoterapiaa 16 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille, sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiapalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjoan vanhemmille lapsen tai nuoren omaan psykoterapiaan liittyviä ohjauskäyntejä. Työskentelen suomeksi ja englanniksi. Terapiaan ja ohjauskäynteihin on mahdollista hakea Kelan korvausta.

Psykodynaaminen Psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia on laajaan teoriapohjaan ja tutkittuun näyttöön perustuvaa psyykkisten ongelmien hoitoa. Tyypillisiä psykoterapiaan hakeutumisen syitä ovat ahdistuneisuus, masentuneisuus, traumaattiset elämäntapahtumat, ristiriidat ihmissuhteissa, sekä laajemmat persoonallisuuteen, oman elämän hallintaan tai tunne-elämään liittyvät kysymykset.

Psykoterapia alkaa tutustumiskäynneillä, joiden aikana terapeutti ja potilas arvioivat yhdessä terapeuttisen yhteistyön lähtökohtia ja edellytyksiä. Mikäli tutustumiskäyntien jälkeen päädytään psykoterapiaprosessin aloittamiseen, asetetaan terapialle suuntaa antavat tavoitteet, ja tehdään psykoterapiasopimus. Terapiassa edetään potilaan kertoman tahtiin, ja siinä tavoiteltavan muutoksen saavuttaminen kestää tyypillisesti useamman vuoden, mutta tilanteesta riippuen lyhyemmätkin terapiaprosessit ovat mahdollisia.

Psykoterapiassa tutkitaan ja etsitään ymmärrystä sekä uusia näkökulmia ihmisen nykytilanteeseen ja psyykkisiin oireisiin. Siinä tarkastellaan oireiden taustalla olevia tekijöitä ja ihmisen elämänhistoriaa. Usein terapiassa syvennytään tiedostettuihin ja tiedostamattomiin elämänkokemuksiin, tunteisiin ja toiveisiin joiden suhteen tehdyt ratkaisut ovat voineet olla epätyydyttäviä, tai joiden kanssa on jääty elämässä yksin. Psykodynaamisen psykoterapian avulla onkin mahdollista paitsi hoitaa monenlaisia psyykkisiä ongelmia myös lisätä omaa itsetuntemusta ja -ymmärrystä. Laajempi itsetuntemus puolestaan vahvistaa ihmisen voimavaroja, kykyä ratkaista ongelmiaan ja löytää toimivampia keinoja selviytyä elämän eteen tuomista haasteista terapian jälkeenkin.