Tietoa minusta

Olen koulutukseltani Valviran hyväksymä psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, MSc, sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen myös dialektisen käyttäytymisterapian menetelmäkoulutettu terapeutti MyMind-mindfulnessohjaaja. Tarjoan pitkäkestoista psykodynaamista psykoterapiaa 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille ja aikuisille. Työskentelen suomeksi ja englanniksi. Psykoterapiaan on mahdollista hakea Kelan korvausta kuntoutuspsykoterapiana, Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Psykodynaaminen Psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia on laajaan teoriapohjaan ja tutkittuun näyttöön perustuvaa psyykkisten ongelmien hoitoa. Tyypillisiä psykoterapiaan hakeutumisen syitä ovat ahdistuneisuus, masentuneisuus, selvittämättömät elämäntapahtumat, ristiriidat ihmissuhteissa, sekä laajemmat persoonallisuuteen, oman elämän hallintaan, tai tunne-elämään liittyvät kysymykset.

Psykoterapia alkaa tutustumiskäynneillä, joiden aikana terapeutti ja potilas arvioivat yhdessä terapeuttisen yhteistyön lähtökohtia ja edellytyksiä. Mikäli tutustumiskäyntien jälkeen päädytään psykoterapiaprosessin aloittamiseen, asetetaan terapialle suuntaa antavat tavoitteet, ja tehdään psykoterapiasopimus. Terapiassa edetään potilaan kertoman tahtiin, ja siinä tavoiteltavan muutoksen saavuttaminen kestää tyypillisesti useamman vuoden, mutta tilanteesta riippuen lyhyemmätkin terapiaprosessit ovat mahdollisia.

Psykoterapiassa tutkitaan ja etsitään ymmärrystä sekä uusia näkökulmia ihmisen nykytilanteeseen ja psyykkisiin oireisiin. Siinä tarkastellaan mm. oireiden taustalla olevia tekijöitä ja ihmisen elämänhistoriaa, sekä työstetään omia selvitymiskeinoja ja tunnesäätelyn taitoja joustavammiksi elämän tuomista haasteista selviämiseksi.